Testuwpersoneel wordt beheerd door test2know selectie, hét assessmentbureau voor het MKB!

   
     Direct advies? Bel: 020 - 7706550
Tap To Call

Testprocedures   arrow

Een testprocedure omvat veelal de volgende stappen:

 

1. Een Capaciteitentest, Persoonlijkheidstest of Competentietest

De capaciteitentest brengt de vaardigheden van uw kandidaat of werknemer helder en overzichtelijk in beeld. Zowel de sterke als de minder sterke kanten van iemand kunnen hiermee snel worden afgelezen en worden vergeleken met de eisen die aan de functie worden gesteld.

2. Een Nauwkeurigheidstest of Interpretatietest
Deze test geeft een indicatie weer van in hoeverre iemand in staat is om mondelinge of schriftelijke instructies nauwkeurig en correct op te volgen. In de praktijk blijkt dat het merendeel van de mensen ertoe geneigd is om te handelen op basis van wat zij denken hoe iets moet worden gedaan, hetgeen veelal afwijkt van wat er eigenlijk werd gevraagd om te doen. Hierdoor ontstaan op de werkplek  al gauw onnodig misverstanden, fouten of blunders – veelal een grote bron van ergernis voor elke ondernemer of manager.

3. IQ-test
In hoeverre kan iemand meedenken met de dagelijkse problemen op de werkplek en passende oplossingen bieden? De meeste functies vergen een minimaal niveau van logisch denken. De IQ-test laat in een oogopslag zien wat het werk/denkniveau is van uw kandidaat of medewerker.

4. Een uitgebreid interview
Alle testresultaten worden een voor een met de kandidaat of werknemer mondeling besproken en vergeleken met zowel de functie-eisen als met de bedrijfscultuur. Het is van essentieel belang dat de nieuwe medewerker ook past binnen het bestaande team. Tijdens het interview wordt tevens gekeken naar eventuele problemen bij de voorgaande werkgever, alsook naar de motivatie voor het solliciteren.

5. Verslaglegging
Alle testresultaten en de gegevens uit het interview worden samengevat in een helder en overzichtelijk verslag, aangevuld met een passende aanbeveling en/of trainingsadvies. Het verslag wordt altijd eerst naar de kandidaat of medewerker gemaild ter inzage alvorens deze naar het bedrijf wordt opgestuurd.

6. Terugkoppeling
Nadat het verslag is opgestuurd naar het bedrijf worden voor de zekerheid alle testresultaten en aanbevelingen nog eens mondeling besproken en indien nodig toegelicht. Vragen en onduidelijkheden kunnen dan onmiddellijk worden beantwoord en opgehelderd.

 

Andere testprocedures

Niet elke situatie vergt een uitgebreide testprocedure. Veel is afhankelijk van wat nodig en gewenst is op dat moment en van de positie van de functie die moet worden bekleed. De testprocedure wordt volledig aan uw wensen aangepast.

 

Kosten van een testprocedure

De kosten zijn uiteraard afhankelijk van de soort testprocedure die moet worden gedaan. Neem nu contact op en ontvang vandaag nog een offerte.