Testuwpersoneel wordt beheerd door test2know selectie, hét assessmentbureau voor het MKB!

   
     Direct advies? Bel: 020 - 7706550
Tap To Call

Test uw Personeel   arrow

Waarom uw personeel vooraf laten testen?

U bent een paar keer teleurgesteld geweest nadat u iemand had aangenomen

Het overkomt iedere ondernemer wel eens. In volle vertrouwen neemt u iemand aan voor een functie die dringend moet worden bekleed. U bent enthousiast over de nieuwe medewerker en gaat uit van een goed samenwerkingsverband. Totdat u pas later merkt dat de betreffende medewerker toch niet aan de verwachtingen voldoet. Er ontstaan al gauw lastige gesprekken, woordenwisselingen en verwijten worden heen en weer geuit, tot het onvermijdelijke: ontslag. Einde verhaal. Dan maar met een zucht een nieuwe werving en selectieprocedure opstarten.

Een testprocedure vooraf, ook wel een assessment genoemd, voorkomt in de meeste gevallen een dergelijke teleurstelling. Meten is weten is misschien cliché, maar biedt meer zekerheid over de persoon die u wenst aan te nemen. In de praktijk blijkt veelal dat de besproken testresultaten een bevestiging zijn voor uw intuïtie en dus overeenkomen met de indrukken die u reeds van de kandidaat had!

U wilt zekerheid over een medewerker die hogerop wil

U bent op zoek naar een nieuwe afdelingsmanager. Uw voorkeur gaat uit naar een bestaande medewerker van de betreffende afdeling. Tenslotte is zo iemand reeds vertrouwd met de ins and outs van de afdeling, het bedrijf en de procedures. Slechts een paar mensen van de afdeling zouden hiervoor in aanmerking kunnen komen, mensen die gedurende al vele jaren hun diensten hebben bewezen en nu hogerop willen.  Wie biedt u deze unieke kans? Wie beschikt over de juiste capaciteiten om door te groeien naar een succesvolle afdelingsmanager?

Een eenduidig antwoord op deze vragen is er niet. De praktijk wijst uit dat het in de meeste gevallen niet gemakkelijk is om hieromtrent de juiste keuze te maken. Er spelen bij een dergelijke kwestie altijd verscheidene factoren waar rekening mee moet worden gehouden.

Ook in dit geval biedt een testprocedure vooraf extra zekerheid. Het brengt verscheidene feiten aan het licht, hetgeen helpt om de juiste beslissing te nemen.

Een bestaande medewerker functioneert niet goed en levert voortdurend problemen

Een werknemer die niet goed functioneert mag niet zomaar worden ontslagen. Er zijn hieromtrent wettelijke regels vastgelegd. Van de werkgever wordt over het algemeen verwacht dat hij alles doet binnen zijn mogelijkheden om de betreffende werknemer aan boord te houden en hem naar behoren te laten functioneren. Kan de werkgever dat niet bewijzen, dan is de kans groot dat de ontslagaanvraag wordt afgewezen.  Als werkgever bent u dus gebonden aan allerlei wettelijke voorschriften indien u een werknemer die niet goed functioneert zou willen ontslaan. Regelmatig functioneringsgesprekken voeren en ervoor zorgen dat deze worden vastgelegd zijn in zo’n geval belangrijke bewijsstukken. Maar zover hoeft het echter niet altijd te komen.

Er is altijd een reden waarom een werknemer in zijn huidige functie onvoldoende functioneert. Een uitgebreide testprocedure kan in zo’n geval een geschikt gereedschap zijn. Weet men precies waar de persoon aan moet voldoen, waar hij in feite op wordt afgerekend, dan kan een grondig interview met de testresultaten als leidraad al gauw een duidelijk beeld geven waar precies de schoen wringt.

Het onderliggende probleem kan snel aan het licht worden gebracht, waarna een plan van aanpak kan worden opgesteld dat moet leiden tot de oplossing van het betreffende probleem. In de meeste gevallen kan met een dergelijke testprocedure ontslag worden voorkomen.