Testuwpersoneel wordt beheerd door test2know selectie, hét assessmentbureau voor het MKB!

   
     Direct advies? Bel: 020 - 7706550
Tap To Call

Proeftijdgesprekken   arrow

Wat is een Welkomstgesprek?

Op de dag van indiensttreding neemt de manager met de nieuwe medewerker door wat van belang is voor een goede prestatie (1). Tevens geeft de manager aan wat tijdens de proeftijd van hem of haar wordt verwacht (2).

Oriëntatie op het bedrijf en de functie: de huisregels, de organisatiestructuur, de functiebeschrijving en de belangrijkste procedures. Maar ook: de normen en waarden, hoe met elkaar te communiceren en samen te werken. Wanneer dat nog niet eerder is gebeurd, ondertekent de medewerker de werknemersverklaring en/of het arbeidscontract.

Om tegen het eind van de proeftijd te kunnen bepalen of de medewerker mag blijven, de proeftijd wordt verlengd of dat aan het eind van de proeftijd het contract wordt beëindigd, maakt de manager duidelijk wat de onderneming van de medewerker verwacht. Het gaat dan met name om:

  • Inwerken (functie);
  • inburgeren (bedrijfscultuur);
  • leveren van de eerste prestaties, zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht;
  • verwerven van kennis en vaardigheden;
  • samenwerken en communiceren;
  • werkhouding.

Daarbij maakt de manager gebruik van beoordelingscriteria.
Na het Welkomstgesprek stelt de manager de medewerker voor aan diens collega’s.

Het is aan te bevelen om tijdens de proeftijd een inwerk-coach (job coach, “buddy”) toe te voegen aan de nieuwe medewerker. Deze coach ondersteunt het inwerken en inburgeren en fungeert als vraagbaak. Wanneer het bedrijf gebruik maakt van een inwerk-coach, dan is het Welkomstgesprek de gelegenheid om hem/haar voor te stellen.

Wat is een Proeftijdgesprek?

Ongeveer halverwege de proeftijd hebben de manager en de medewerker een kort gesprek over het verloop van het inwerkproces. Doel: weten of de nieuwe medewerker goed op weg is met inwerken en inburgeren. Beschikt de medewerker inmiddels over voldoende basiskennis en –vaardigheden? Welke prestaties zijn geleverd? Hoe verloopt de samenwerking met collega’s? Voelt hij/zij zich thuis?
 
Wanneer ongeveer drie weken later het Einde Proeftijd-gesprek plaatsvindt, kunnen we dan een positief resultaat verwachten? Zijn er vragen? Belemmeringen? Enzovoorts.
 

Wat is een Einde-Proeftijd-gesprek?

Een week voor het einde van de proeftijd voeren manager en medewerker een gesprek, waarin beiden terugkijken op de proeftijd. Hier komen de onderwerpen aan de orde die tijdens het Welkomstgesprek (1, 2) en het Gesprek halverwege de proeftijd. Doel: aan de hand van het beoordelingsresultaat bepalen of de medewerker mag blijven (tijdelijk of vast contract), diens proeftijd wordt verlengd, of dat het bedrijf afscheid gaat nemen.