Testuwpersoneel wordt beheerd door test2know selectie, hét assessmentbureau voor het MKB!

   
     Direct advies? Bel: 020 - 7706550
Tap To Call

Mediation   arrow

Wat is een bemiddelingsgesprek of mediation?

Een van de meest destructieve situaties in bedrijven is ruzie. Een interne ruzie gaat ten koste van productiviteit, en kan leiden tot vertrek van goed personeel. Een ruzie met een klant of een leverancier levert gegarandeerd imago- of reputatieschade op.

Ruzie verslindt dus veel geld en tijd. Voorkomen van ruzie is een eerste taak is van de manager. Toch dient een organisatie ook voorbereid te zijn op het zelf, achter gesloten deuren, oplossen van conflicten. Conflictbemiddeling of mediation is hiertoe het meest effectieve instrument.

In een bemiddelingsgesprek gebruikt de bemiddelaar of mediator specifieke gesprekstechnieken die de ruziemakers (partijen) stimuleert om zélf met oplossingen te komen.

Bij grotere organisaties voorziet de Personeelsafdeling (HR) soms in de mogelijkheid een mediator (in- of extern) in te zetten. Het vereist echter wel een gedegen training, omdat bemiddelingsgesprekken vaak zeer emotioneel kunnen verlopen, en de bemiddelaar dus vaardig moet zijn om het gesprek – en vooral dan de ruziemakers – te sturen.
 

Wat is een Medewerkerstevredenheidsonderzoek?

Voorkomen is beter dan genezen. Om na te gaan of medewerkers tevreden zijn, maar ook om beter inzicht te krijgen in wat er bij hen leeft, doen bedrijven bij tijd en wijle een Medewerkerstevredenheidsonderzoek. Ook kan zo’n onderzoek aanwijzingen geven voor ziekteverzuim-bevorderende werksituaties en mensen die extra gevoelig zijn voor bijvoorbeeld spanningen op de werkvloer en stress.

Doel ven een dergelijk onderzoek is niet alleen behoud van goed presterende medewerkers, maar ook om tijdig te kunnen ingrijpen bij onrust.

Dit is een taak van de Personeelsafdeling (HR), maar soms wordt dit uitbesteed aan een gespecialiseerd bureau. Ter ondersteuning hiervan is het nuttig om een testprocedure te laten uitvoeren.