Testuwpersoneel wordt beheerd door test2know selectie, hét assessmentbureau voor het MKB!

   
     Direct advies? Bel: 020 - 7706550
Tap To Call

Capaciteitentest   arrow

De capaciteitentest van testuwpersoneel

De capaciteitentest zoals die door ´testuwpersoneel´ wordt gebruikt is een uitgebreide professionele capaciteitentest, bestaande uit 200 vragen die in de vorm van een grafiek een helder en overzichtelijk beeld weergeeft van iemands vaardigheden en capaciteiten op dit moment in het leven.

Als mens heeft u te maken met verscheidene verantwoordelijkheidsgebieden in het leven: voor uzelf zorgen, zorgen dat het goed gaat met uw partner, de kinderen, de familie, kennissen en vrienden, uw taken en verantwoordelijkheden op het werk, samenwerking met collega’s, etc.

Opvoeding, kennis en ervaringen bepalen hoe u nu in het leven staat en hoe goed u omgaat met die verantwoordelijkheidsgebieden.  Dit is precies wat de test laat zien.

De grafiek laat in één oogopslag zien waar iemand zich bevindt ten aanzien van de 10 belangrijkste persoonlijkheidskenmerken. Deze zijn Stabiel, Opgewekt, Stressbestendig, Zelfverzekerd, Actief, Daadkrachtig, Bewust van verantwoordelijkheid, Tolerant, Meelevend, Communicatief.

Door verscheidene punten met elkaar te vergelijken kunnen extra gegevens worden verschaft over hoe iemand in een bepaalde situatie zal reageren en in hoeverre hij de dagelijkse problemen aankan en deze zal kunnen oplossen.

 

Een korte omschrijving van de 10 eigenschappen

 
A. STABIEL

Hoge score: betrouwbaar, consequent, gedisciplineerd, ordelijk en gestructureerd, plichtbewust, komt niet zomaar terug op een beslissing die hij eenmaal doelbewust heeft genomen.

Lage score: Verward, chaotisch, impulsief, verandert snel van gedachte, waait met de wind mee, onzeker over de toekomst, keuzes in het leven worden sterk bepaald door omstandigheden op dat moment.
 
B. OPGEWEKT

Hoge score: luchtig, vrolijk, ziet toekomst met vertrouwen tegemoet, reageert enthousiast op nieuwe en creatieve ideeën, prima relativerings- of incasseringsvermogen.

Lage score: somber, pessimistisch, ziet voortdurend beren op de weg, verzet zich – openlijk of bedekt – tegen elke vorm van verandering. Overtuigd (geraakt) dat belangrijke aspecten in het leven niet (meer) gerealiseerd kunnen worden, oplossingen worden nieuwe problemen.

Nota. Soms is er duidelijk sprake van een verlies of een dreigend verlies van mensen of van zaken waar de betreffende persoon heel veel waarde aan hecht of waar hij heel veel waarde aan heeft gehecht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verlies van een geliefde, een familielid die ernstig ziek is, of de wetenschap dat men binnenkort z’n baan zal verliezen met mogelijk financiële problemen als gevolg.
 
C. STRESSBESTENDIG

Hoge score: niet snel van z’n stuk te brengen, raakt niet snel in paniek, blijft rustig en reageert adequaat, weet zelfs mensen tot bedaren te brengen, weet ook onder druk of met strakke deadlines prima te functioneren, handhaaft ook onder moeilijke omstandigheden goede controle over z’n omgeving.

Lage score: gespannen, komt moeilijk tot rust, paniekerig, onzeker , piekert, snel afgeleid, kan moeilijk keuzes maken, faalangst, verliest snel de controle.
 
D. ZELFVERZEKERD

Hoge score: overtuigd van eigen visie, laat zich niet snel beïnvloeden door meningen van anderen, rots in de branding, kan binnen z’n kennis en ervaring zelfstandig prima functioneren.

Lage score: weinig zelfvertrouwen, zoekt voortdurend bevestigingen, laat zich makkelijk beïnvloeden door meningen van anderen, verandert regelmatig van gedachte.
 
E. ACTIEF

Hoge score: levendig, energiek, proactief, neemt initiatief, actief betrokken bij allerlei projecten, handelt zaken snel af.

Lage score: traag, afwachtend, soms lui, komt niet aan alles toe, raakt omringd door onafgemaakte taken of door geplande taken waaraan nog moet worden begonnen.
 
F. DAADKRACHTIG

Hoge score: standvastig, resoluut, nadrukkelijk, duidelijk, overtuigend, doorzettend, geeft niet snel op, dwingend, autoritair, dominant, assertief, weet anderen te leiden en te sturen, neemt snel het heft in eigen hand, resultaatgericht, prestatiedrang.

Lage score: geremd, mak, afwachtend, volgzaam, bescheiden, soft, weinig overtuigend, laat zaken aanmodderen, laat zich makkelijk domineren, geeft snel op, voelt zich snel belemmerd.
 
G. BEWUST VAN VERANTWOORDELIJKHEID

Hoge score: bewust van eigen verantwoordelijkheid voor de consequenties van zijn handelen en beslissingen, denkt vooruit en oplossingsgericht, neemt zijn taken en verantwoordelijkheden in het leven serieus, leergierig en wil vooruit, hulpvaardig, dienstverlenend, klantgericht, houdt zich goed op de hoogte van zaken die hem interesseren.

Lage score: gaat verantwoordelijkheid uit de weg, ziet hoofdzakelijk eigen belangen, zich niet bewust van consequenties van zijn daden, snel het idee dat anderen hem tegenwerken, voelt zich gauw het slachtoffer, reageert snel prikkelbaar en verwijtend.
 
H. TOLERANT

Hoge score: realistisch, onbevooroordeeld, toont begrip voor andermans problemen, ziet de dingen zoals ze zijn en schept geen verwachtingen die niet realiseerbaar zijn, heeft oog voor de sterke kanten in mensen en probeert die te stimuleren met opbouwende kritiek, streeft naar overeenstemming en harmonie, vermijdt indien mogelijk tegenstellingen en harde confrontaties, doorgaans een goede mediator en coach, wekt vertrouwen.

Lage score: kritisch, snel ontevreden, nooit goed genoeg, veeleisend, negatief, wantrouwig, bevooroordeeld, neiging tot polariseren, gefrustreerd, teleurgesteld, valt snel over de tekortkomingen van anderen,
 
I. MEELEVEND

Hoge score: attent, vriendelijk, joviaal, houdt rekening met andermans gevoelens, zorgzaam, wil mensen het naar de zin maken, toont gevoelsmatig begrip voor andermans problemen, maakt makkelijk vrienden, doorgaans maatschappelijk betrokken.

Lage score: rationeel, afstandelijk, formeel, zakelijk, hard, ongenuanceerd, vrij zwart wit, erg zorgvuldig met het uitkiezen van echte vrienden, scheiding werk-privé belangrijk, eigen keuzevrijheid heel erg belangrijk.
 
J. COMMUNICATIEF

Hoge score: open karakter en expressief, goede contactuele eigenschappen, kan makkelijk met een gesprek beginnen en een conversatie gaande houden, deelt graag eigen visie en ideeën met andere mensen, is graag onder de mensen en vindt contact met mensen erg belangrijk, geneigd om situaties en ervaringen breedvoerig en gedetailleerd te beschrijven. Laat snel van zich horen indien iets moet worden besproken of indien (extra) informatie nodig is.

Lage score: teruggetrokken, in zichzelf gekeerd, geneigd om gevoelens op te kroppen, praat weinig uit zichzelf, communicatie heel erg functioneel, praat alleen indien noodzakelijk, gesprek moet nut hebben, omschrijft situaties en ervaringen doorgaans beknopt en zakelijk.