Testuwpersoneel wordt beheerd door test2know selectie, hét assessmentbureau voor het MKB!

   
     Direct advies? Bel: 020 - 7706550
Tap To Call

Beoordelingsgesprek   arrow

Wat is een beoordelingsgesprek?

Minstens een keer per jaar komen manager en medewerker bijeen om de werkresultaten te bespreken.

Vooraf heeft de manager de feiten verzameld en vergeleken met de verwachtingen en de wensen. Zo vormt hij/zij een oordeel over de prestaties van de medewerker.

Meestal heeft een bedrijf een prestatie-beoordelingssysteem (met beoordelingscriteria)  dat ertoe dient om medewerkers in de hele organisatie op gelijke en rechtvaardige wijze te beoordelen. In het beoordelingsgesprek spreekt de manager op grond van feiten een oordeel uit over de geleverde prestatie. Aan het eind ervan komen de verwachte en gewenste prestaties in de nabije toekomst aan de orde. De manager is hier in de rol van leidinggevende.

Van het beoordelingsgesprek maakt de manager een verslag zowel voor de medewerker als voor Personeelszaken (HR).

Beoordelingscriteria

Om tot een juiste beoordeling te komen, dient een bedrijf te beschikken over een set criteria waarmee het niveau van de geleverde prestatie kan worden bepaald. Veel voorkomende beoordelingscriteria zijn Houding & Gedrag, Productiviteit, Kennis & Vaardigheden, Samenwerking & Communicatie, en Eerlijkheid.

Functionerings- & Beoordelingsgesprekken: samenvoegen?

Voeg deze twee gesprekken niet samen: dit kan een negatief effect hebben op het gespreksverloop, de gespreksresultaten en daarmee, op de motivatie.

Een functioneringsgesprek gaat over het uitvoeren van werk en hoe dit te verbeteren. Het is een overleg tussen manager en medewerker, gericht op het nu en de naaste toekomst.

Een beoordelingsgesprek gaat over het recente verleden én de toekomst: de geleverde prestaties, het op feiten gebaseerde oordeel van de manager daarover, en de te leveren toekomstige prestaties.

Samenvoegen betekent dat de manager tijdens het gesprek twee petten draagt: in het functioneringsgesprek die van coach, en in het beoordelingsgesprek die van leidinggevende. De coach stelt vragen en luistert; de leidinggevende beslist en oordeelt. Vanuit de optiek van de medewerker kan dit verwarrend werken. Alleen een uitstekend functionerende medewerker zal er geen probleem mee hebben.

Hier een voorbeeld van een beoordelingsgesprek.
Let daarbij op de communicatietechniek van Sanne (die het gesprek leidt).